Реабілітаційне відділення


Реабілітаційне відділення є структурним підрозділом комунального закладу освіти "Навчально-реабілітаційний центр "Веселка" Дніпропетровської обласної ради", метою діяльності якого є здійснення заходів, спрямованих на реалізацію права на розвиток дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами розвитку, їх інтеграція в суспільство шляхом здійснення комплексних реабілітаційних заходів, спрямованих на відновлення здоров'я, розвиток та коригування порушень розвитку дитини, навчання її основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток їх нахилів та здібностей. Діяльність реабілітаційного відділення спрямована на профілактику та реабілітацію основної патології та супутніх захворювань дитячого організму.

Важливу роль в роботі центру відіграє корекційний процес, який включає педагогічну, психологічну, медичну, соціальну реабілітацію.

Щоб відчути ефективність всіх видів реабілітації ми її здійснюємо комплексно. Для здійснення комплексної реабілітації створена команда фахівців: вчитель індивідуальної корекційно-відновлюваної роботи, практичний психолог, вчитель ритміки та логоритміки, вчитель лікувальної фізкультури, лікар-масажист. Весь педагогічний колектив реабілітаційного відділення залучений до реалізації завдань комплексної реабілітації: діагностичні, пропедевтичні, освітні, виховні, розвивальні, корекційно-реабілітаційні, профілактичні та лікувальні.

Презентація "Організація роботи психолого-медико-педагогічного консиліуму"

Комплексна реабілітація здійснюється відповідно до індивідуального плану реабілітації, який розробляють спеціалісти реабілітаційного відділення для кожної дитини.

Для досягнення високої ефективності реабілітаційної роботи спеціалісти реабілітаційного відділення, педагоги використовують інноваційні педагогічні та здоров'язберігаючі технології.

На посаді вчителя індивідуальної корекційно-відновлюваної роботи працює високопрофесіональний фахівець Жуковицька Л.Ф. - вчитель-дефектолог вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель.

Вона виробляє і вправляє рухи артикуляційних органів, готовить артикуляційний апарат до постановки звуків, визначає послідовність постановки звуків від характеру мовленнєвих порушень, працює над розвитком правильного мовного дихання дітей, відбиває артикуляційний уклад певного звука, використовуючи відпрацьовані раніше рухи органів мовлення, ставить звук (різними прийомами та методами), закріплює поставлений звук у складах, автоматизує поставлені звуки у словах, фразах, реченнях, словосполученнях, зв'зній мові, проводить диференціацію звуків, відпрацьовує граматичні форми, проводить роботу з розвитку слухосприймання.

Психологічна реабілітація спрямована на корекцію та розвиток психічних функцій, особистості в цілому, створення оптимальних умов для подальшого становлення кожної дитини як особистості в процесі засвоєння цінностей та пристосування до вимог та критеріїв суспільства.
Цю роботу здійснює практичний психолог Карпенко Г.В.

З педагогами та батьками вона проводить індивідуальні та групові консультації; психологічні міні-тренінги; виступи на батьківських зборах; семінари-практикуми з різних психологічних питань.

З дітьми Ганна Владиславівна працює над:

виявленням та подоланням проблем адаптаційного періоду, діагностування дітей; створенням умов для оптимізації спілкування в сфері "дорослий-дитина" та "дитина-дитина"; проведенням індивідуальних та групових розвиваюче-корекційних робіт; іграми на формування адекватної самооцінки, на гармонізацію особистості дитини та загальну згуртованість колективу; розслабляючими вправами для зняття напруги; іграми, спрямованими на розвиток спілкування, інтелекту та емоційної сфери дітей; малюванням на тему (з діагностичною або профілактично-корекційною метою.
Поради психолога...

В роботу відділення зі слабочуючими дітьми включено різні види музичної діяльності: співи, слухання музики, музично-ритмічні рухи, гра на дитячих музичних інструментах. Музичний керівник Ніклесова С.В, спеціаліст другої кваліфікаційної категорії, що знайомий з основами логопедії та зацікавлений в роботі з дітьми проводить заняття з логоритміки.

Логоритміка - це система музично-ритмічних, мовно-ритмічних і музично-мовних ігор і вправ, які проводяться в цілях логопедичної корекції.

Ціль логоритмічних занять - подолання мовних порушень шляхом розвитку і корекції немовних і мовних психічних функцій і у кінцевому результаті адаптація дитини до умов зовнішнього і внутрішнього середовища.

Задачі:

розвиток слухової уваги і фонематичного слуху; розвиток музичного, звукового, тембрового, динамічного слуху, почуття ритму; розвиток загальної і тонкої моторики, міміки, просторових організацій рухів; розвиток і корекція слухо-зорово-тактильної координації; виховання здатності переключатися з одного виду діяльності на інший; розвиток мовної моторики для формування артикуляційної бази звуків, фізіологічного та фонаційного дихання; формування і закріплення навичок правильного використання звуків в різних формах і видах мови, в усіх видах спілкування, виховання зв'язку між звуком і його музичним образом; формування навичок релаксації; виховання вміння визначати характер музики.
Заняття з логоритміки детальніше...

Також в реабілітаційному відділенні працює інструктор з лікувальної фізкультури - Боровинська В.П., фахівець з фізичної реабілітації. Своє завдання вона бачить в тому, щоб допомогти дітям проявити власні потенційні можливості, дані їм від народження, які є в кожної дитини. Практична робота в реабілітаційному відділенні вчителя лікувальної фізкультури дозволяє зробити такі висновки:

відбувається зміцнення опорно-рухового апарату; удосконалюється серцево-судинна і дихальна системи; розвиваються фізичні можливості дитини; підвищується працездатність, знижується відчуття втоми; покращується процес саморегуляції, самоконтролю та самозбереження.
Поради вчителя лікувальної фізкультури...
Інформація:
Психолого-педагогічне вивчення вихованців центру
на початок навчального року.

Кількість переглядів:счетчик посещений