Інформація про Комунальний заклад освіти «Навчально-реабілітаційний центр "Веселка" Дніпропетровської обласної ради»


Комунальний заклад освіти "Навчально-реабілітаційний центр "Веселка" ДОР" заснований в 2001 році на базі дошкільного закладу інтернатного типу для дітей з порушенням слуху, який до цього мав 20-літню історію існування.

В закладі навчаються діти віком від 3 до 7 років, які мають порушення слуху. Заклад розташований в типовому двоповерховому будинку. В ньому є кімнати для ігор, занять, спальні, класи для вчителів-дефектологів. Є музична зала, спортивно-розвивальний комплекс, сенсорна кімната, комп'ютерний клас, кімната психолого-педагогічної корекції, кімната народознавства, казкотерапії. Працює медкабінет, ізолятор, кухня.

Заклад має 2 комп'ютерні класи; кабінети вчителів-дефектологів, практичного психолога та вчителя-реабілітолога оснащені комп'ютерами з спеціальними навчальними програмами; використовують в своїй роботі комп'ютери бухгалтерські працівники, директор, заступник директора по НВР.

Тут активно використовуються сучасні компютерні програми для слухо-мовної корекційно-розвивальної роботи "Живий звук", "Видима мова", "Світ звуків", навчально-програмний комплекс "Адаптація-лого", "Дактильна абетка" та інші, спрямовані на розвиток мови та слухосприймання, логічного мислення дітей дошкільного віку з порушенням слуху.

Вихованці закладу є постійними учасниками та лауреатами обласних конкурсів художньої самодіяльності та прикладного мистецтва "Повір у себе", "Здрастуй, весно!", "Зимова казка".

Згідно з основними положеннями Державної національної програми "Освіта. Україна XXI століття" і Закону України "Про дошкільну освіту" заклад з 2009 року став педагогічним експериментальним майданчиком Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти для участі в республіканському експерименті "Школа сталого розвитку" з питання створення моделі освітньо-реабілітаційної діяльності дошкільного закладу для дітей з порушенням слуху на основі принципів випереджаючої освіти для сталого розвитку. Для вирішення стратегічних завдань експериментальної роботи - створення найкращих умов для всебічного самовияву і розвитку здібностей дітей дошкільного віку та апробації новітніх наукових розробок - зусиллями педагогічного коллективу були розроблені та затверджені науковою радою ДОІППО такі методичні матеріали: програми для дітей дошкільного віку з порушенням слуху з математики, розвитку мови, ознайомлення з оточуючим, зображувальної діяльності; зошити перспективного планування для вчителів та вихователів по всіх ваікових групах; методичні рекомендації з досвіду роботи " Від коріння до насіння" ( народознавство), "Сімейна абетка" ( поради батькам), "Використання фонетичної ритміки як одного з прийомів для розвитку усного мовлення у дітей з порушенням слуху", "Піскова терапія", "Психолого-педагогічна корекція відхилень в фізичному розвитку слабочуючих дітей з використанням фонетичної ритміки". З 2010 року заклад співпрацює з лабораторією жестової мови Інституту спеціальної педагогіки АПН України з розробки проблеми "Педагогічні і лінгвістичні засади реалізації змісту білінгвального навчання учнів з порушеннями слуху".

Центр активно співпрацює з родинами вихованців, надає їм цілеспрямовану ефективну допомогу з питань навчання та виховання дітей. Постійно проводить роботу з питань захисту прав дітей в суспільстві, в родині. Активно працює в напрямку активної соціалізації дітей з порушенням слуху в суспільстві.

Виховання дітей дошкільного віку з порушенням слуху спрямоване на всебічний розвиток вихованців, здійснюється в таких напрямках: громадянське, родинне, патріотичне, трудове, моральне, естетичне, екологічне. З цією ціллю в закладі працюють гуртки "Народознавство", "Цікава математика", "Чарівник пензлик", "Світ фантазії", "Веселка", "Мала господарочка".

Перспективи розвитку закладу:
1. Впровадження у навчально-виховний процес закладу науково-методичних розробок, які є результатом спільної діяльності педагогів Центру та лабораторією жестової мови Інституту спеціальної педагогіки АПН України: "Вивчення дієслів дітьми дошкільного віку з порушенням слуху", "Використання нетрадиційних форм роботи з розвитку звязного мовлення", "Програма роботи з батьками "Довіра".
2. Продовжити участь в республіканському експерименті "Школа сталого розвитку" з питання створення моделі освітньо-реабілітаційної діяльності дошкільного закладу для дітей з порушенням слуху на основі принципів випереджаючої освіти для сталого розвитку.


Статут Комунального закладу освіти "Навчально-реабілітаційний центр "Веселка" Дніпроопетровської обласної ради"

Кількість переглядів:счетчик посещений